ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් විය හැකි අන්දම

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් විය හැකි අන්දම

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ.  ලිංගික හැසිරීම අපරාධ වරදක් වන ආකාරය අපගේ අපරාධ නීතිය මගින් පැහැදිලි කර ඇත. අපගේ අපරාධ නීතිය යනු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයයි.

මෙම පැහැදිලි කිරීම් අනුව ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරද සිදු වූ බව තහවුරු කිරීමට ඉතාම තීරණාත්මක වශයෙන් වැදගත් වන කාරණය නම් ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත ය. මෙය ඉතා පුළුල් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති අයුරු පහත පැහැදිලි කරමු:

(අ)       ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත නොමැතිව ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදුනේ නම් එය ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරද ස්ථාපනය වේ.

(ආ)      එහෙත් කැමැත්ත ලැබී තිබුණත් එම කැමැත්ත ලබා ගෙන තිබුණේ බලහත්කාරයෙන් නම් හෝ තර්ජනය කිරීමෙන් නම් හෝ අඩන්තේට්ටම් කිරීමෙන් නම් හෝ මරණය සිදු කිරිමේ හෝ ශාරීරික තුවාල සිදු කිරීමේ තත්වයක් පිළිබදව භීතියක් ඇති කරවීමෙන් නම් එවැනි තත්වයක දී සිදු කරන ලද ලිංගික සංසර්ගය ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත නොමැතිව සිදු කරන ලද ලිංගික හැසිරිමක් වේ.

(ඇ)      එසේම මනා සිහි කල්පනාව නොමැති ස්ත්‍රියක් සමග ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීම ද ස්ත්‍රී දූෂණයක් වේ.

(ඈ)      එසේම ස්ත්‍රියගේ වයස අවුරුදු 16 ට අඩු නම් ලිංගික සංසර්ගය සදහා ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත තිබුනත් නැතත් ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරද කර ඇති සේ සැලකේ.

(ඉ)       නමුත් ස්ත්‍රිය වයස 16 ට අඩු අවස්ථාවේ දී විවාහයට ඇතුලත් ව සිටියේ නම් එවිට සැමියා සමග සිදුව ලිංගික හැසිරීම ස්ත්‍රී දූෂණයක් නොවේ. නමුත් මෙය අදාල වන්නේ මුස්ලිම් ජාතිකයන්ටය. ඔවුන්ට හැර අන් සියළු දෙනාගේ ම අවම විවාහ වන වයස අවුරදු 18 සේ සැළකෙන නිසාය.

(උ)       එසේම ලිංගික සංසර්ගය සදහා ස්ත්‍රියව පොළඹවා ගැනීම මත් ද්‍රව්‍ය, මත්පැන් දීමෙන් ඇති කරවන ලද මානසික ව්‍යාකූල තත්වයක් යටතේ සිදු කරනු ලැබ තිබුණි නම් එවැනි අවස්ථාවක් ද ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරද කළ අවස්ථාවක් වේ.

(ඌ)     එසේම, තමා ස්ත්‍රියගේ නීත්‍යානුකූල සැමියා බව ස්ත්‍රියට අවබෝධ කරවීමට සළස්වා වෙනත් තැනැත්තෙකු විසින් එවැනි ස්ත්‍රියක ලිංගික ඇසුරට පොළඹවා ගැනීම සිදු කලේ නම් එය ද ස්ත්‍රී දූෂණයක් වේ.

(එ)       කැමැත්ත නොතිබූ බව ඔප්පු කිරීම සදහා ස්ත්‍රියට ශාරිරික හානි, තුවාල වීම් සිදු වී ඇති බව ඔප්පු කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ.

දෙවැනිව වැදගත් වන කාරණය නම් ක්‍රියාව සිදු වූ බව ඔප්පු කිරීමය. ඒ අනුව කැමැත්ත පිළිබදව ඉහත විස්තර කරන ලද තත්වයන්ට යටත්ව පුරුෂයා විසින් ස්ත්‍රියගේ යෝනිමය ලිංග ප්‍රවේශයක් සිදු කර ඇති බව පමණක් තහවුරු කිරීම ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරද ඔප්පු කිරීම සදහා ප්‍රමාණවත් වේ.

සැමියා සහ බිරිද අතර ඇතිවන ලිංගික සංසර්ගය ස්ත්‍රී දූෂණයක් විය හැකි ද?

(අ)       සැමියාගෙන් නීත්‍යානුකූලව (එනම් අධිකරණමය නියමයක් මත) වෙන්ව සිටීම සදහා අවසරය ලබා ඇති ස්ත්‍රියක් සමග එකී සැමියා ඇගේ කැමැත්තට එරෙහිව ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදූනේ නම් එය ද ස්ත්‍රී දූෂණයක් සිදු කළ සේ සැළකේ.

(ආ)      එසේම විවාහක යුවලක් අතර සිදු වන ලිංගික සංසර්ගයක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් සේ නොසැළකෙන නමුත් එම ක්‍රියාවලිය සදහා පුරුෂයා විසින් ස්ත්‍රියට එරෙහිව ප්‍රචන්ඩත්වය යොදා ගෙන තිබුණේ නම් ස්ත්‍රියට එරෙහිව ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය දියත් කිරීම පිළිබදව පුරුෂයාට එරෙහිව අපරාධ වරදක් ස්ථාපනය වේ.

භාරකාරිත්වය යටතේ සිදු වන ස්ත්‍රී දූෂණය
ස්ත්‍රිය සිටියේ යම් තැනැත්තෙකුගේ භාරකාරත්වයේ නම් එම භාරකාරිත්වය දැරූ තැනැත්තා විසින් සිදු කරන ලද එවැනි ක්‍රියාවක් ද ස්ත්‍රී දූෂණයක් වේ. විශේෂයෙන්ම ළමා නිවාස, වැඩිහිටි නිවාස, නේවාසිකාගාර වැනි ස්ථානයන් මෙහි දී උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැකිය. එවැනි ස්ථානවල භාරකරුවකු විසින් තමාගේ භාරකාරිත්වය යටතේ සිටින ස්ත්‍රියක් සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලැබූ ලිංගික ක්‍රියාවක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් වේ.

එසේම රජයේ නිලධාරියෙක් හෝ වෙනත් අධිකාරී බලයක් ඇති තැනැත්තෙක් තම නිල තනතුරේ අධිකාරි බලයෙන් තමා යටතේ සිටින කිසියම් ස්ත්‍රියක් ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීම සදහා පොළඹවා ගැනීමෙන් එම ක්‍රියාව සිදු කළේ නම් එය ද භාරකාරිත්වය යටතේ සිදු වූ ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස පිළිගැනී ඇත. භාරකාරිත්වය යටතේ ස්ත්‍රී දූෂණය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දක්වා නැතත් එම ක්‍රියාවේ ඇති බරපතල තත්වය අනුව එය ස්ත්‍රී දූෂණය යටතට ගැනෙන වරදක් වන බවට පිළිගැනී ඇත.

ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරදට දඩුවම
අවම වශයෙන් සත් වසරක බරපතල වැඩ ඇතිව සිරදඩුවම් නියම කළ යුතු අතර එය වසර 20 දක්වා දීර්ඝ විය හැකිය. ඊට අමතරව දඩයක් ද නියම කළ හැකිය. ඊට අමතරව ස්ත්‍රිය වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවන ලෙස ද නියම කළ හැකිය.

එසේම ඉහත විස්තර කරන ලද පරිදී භාරකාරිත්වය යටතේ සිදු වූ ස්ත්‍රී දූෂණය ක දී ද, තමා විසින් දූෂණය කරනු ලබන ස්ත්‍රිය ගර්භනී ස්ත්‍රියක් බව දැන දැනම එකී වරද සිදු කර ඇති විට ද, දූෂණය කරනු ලැබූ ස්ත්‍රිය වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ස්ත්‍රියක් වූ විට ද වරදකරුට ලබා දිය හැකි අවම දඩුවම බරපතල වැඩ ඇතිව වසර 10 ක  සිර දඩුවමක්, දඩයක් සහ වන්දි නියම කිරීමක් වේ.  වසර 10 ක දඩුවම් කාලය වසර 20 දක්වා දීර්ඝ විය හැකිය. නමුත් සිරි දඩුවම වසර 10 ට වඩා අඩු නොවේ.