ස්ත්‍රීන් (Women)

ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වය (Domestic Violence) වැලැක්වීමට නීතිය ඇත

ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වය (Domestic Violence) වැලැක්වීමට නීතිය ඇත

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිරීම් ය. දශක කීපයකට පෙර නම් මෙම ගෙවල්තුළ සිදුවන අඩදබර සහ එයින් ඇතිවිය හැකි ඕනෑම තරමක ප්‍රතිවිපාකයක් එම පිඩාවට පත් තැනැත්තා විසින් දරා ගත යුතුය, සහ පවුල් ජීවිතයේ හැටි එහෙමය යන අදහස ඉතා තදින් මුල් බැස ගෙන තිබුණි. නමුත් තවමත් එම අදහස සහමුලින්ම තුරන්ව ගොස් නැති බව ද ප්‍රකට කරුණකි. සැමියාගෙන් බිරිද පහර කෑම බිරිද විසින් ඉවසා වදාරා සිටිය යුතු දෙයක් බවත් පවුල් ජීවිතය තුළ ඒවා අනිවාර්ය අංගයක් වන බවත් සිතන පිරිස තවමත් බොහෝ සේ ඇත. ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වයෙන් පුද්ගලයන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා අප රටේ නීතියක් පවතින අතර එමගින් පීඩාවට පත් වන තැනැත්තා ගැහැණිය ද පිරිමියා ද දරුවා ද වුවද එයින් ආරක්ෂාව සළසා ගත හැකිය. පීඩකයාට එරෙහිව පියවර ගත හැකිය. නමුත් සැබවින්ම ගෘහස්ථ ප්‍රචන්ඩත්වයට අදාල සිද්ධීන් සළකා බලන විට පෙනී යන්නේ මෙම ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියාවන්ගෙන් අති විශාල බහුතරයක් සිදුවන්නේ නිවසේ සිටින කාන්තාවන්ට එරෙහිව බවයි. මෙයට ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ ස්ත්‍රියට නිවස තුළ පවා පුරුෂ පක්ෂය හා සමග සම තත්වයේ ලා සැලකීමට දක්වන මැලිකමය. නමුත් මේ නිසා පවුල කෙරෙහී මෙන්ම සමාජය කෙරෙහී ද ඇති වන නරක ප්‍රතිවිපාක අතිශය දරුණුය, බිහිසුනුය, මනස කම්පාකරවන සුළුය.

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය (Grave sexual abuse)

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය යුතු වරදකි. මෙහි අපයෝජනය යන්නෙන්ම අදහස් වන්නේ අනිසි ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමය. බරපතල යන වචනයෙන් අර්ථවත් වන්නේ ඉතා දැඩි, සාහසික තත්වයේ සිදුවීමක් යන්නය.

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය (Grave sexual abuse)
ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත තිබුණා යැයි ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනාලත් තැනැත්තා කියයි

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රියගේ කැමැත්ත තිබුණා යැයි ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනාලත් තැනැත්තා කියයි

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බොහෝ විත්තිකරුවන් කියන ප්‍රකාශයකි. ස්ත්‍රී දූෂණය යන වරද ඔප්පු කිරීමේ දී මෙම කැමැත්ත යන්න අතිශය වැදගත් සාධකයකි.

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් විය හැකි අන්දම

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ.  ලිංගික හැසිරීම අපරාධ වරදක් වන ආකාරය අපගේ අපරාධ නීතිය මගින් පැහැදිලි කර ඇත. අපගේ අපරාධ නීතිය යනු දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයයි.

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් විය හැකි අන්දම
Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com