ඔබ අන් දරුවකු දරුකමට හදා ගැනීමට සිතන්නේද?

ඔබ අන් දරුවකු දරුකමට හදා ගැනීමට සිතන්නේද?

විවාහක යුවලකට විවාහයෙන් වසර ගණනක් ගත ව තිබුනත් දරු පල හට ගෙන නොමැති නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ලක්ව තමන්ට දරු පල තිබේද නැත්ද යන්න ගැන නිශ්චිත නිගමනයකට පැමිණීමට නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව සහාය ලබා දෙයි. එ බව නිශ්චිතව දැනගත් සමහර විවාහකයෝ එය තමාගේ ලැබීම යැයි සිතා දරුවන් රහිතව තම ඉදිරි ජීවිත කාලය ගත කිරීමට තීරණය කරන අතර තවත් සමහර විවාහකයෝ අන් අයෙකුගේ දරුවකු දරුකමට ලබාගෙන හෝ තමාගේ දරුවකු ලෙසින් හදාවඩා ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටිති. අන් දෙමාපිය යුවලකගේ දරුවකු තමන්ගේ දරුවකු ලෙස හදා වඩා ගැනීමට භාර ගැනීම නීතියෙන් හදුන්වන්නේ කුලවද්දාගැනීම යනුවෙනි. දරුවකු කුලවද්දාගැනීම සිදු කරගත යුත්තේ නීතියේ දක්වා ඇති විධිවිධානයන්ට අනුකූලවය.

මෙම ලිපිය මගින් පැහැදිලි කරන්නේ එලෙස වෙනත් මාපිය යුවලකගේ දරුවකු තමන්ගේ දරුවකු ලෙසින් කුලවද්දාගැනීම කර ගත හැකි ආකාරයයි.

දරුවකු කුල වද්දා ගැනීමට නම් ප්‍රථමයෙන්ම දරුවාගේ ස්වභාවික දෙමාපියන්ගේ කැමැත්ත ලබාගත යුතුමය. නමුත් එම දරුවා බිහි ව ඇත්තේ විවාහයෙන් බාහිර වූ සම්බන්ධතාවයකින් නම් එවැනි විටක පියාගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීම අවශ්‍ය නැත. මවගේ කැමැත්ත පමණක් තිබීම ප්‍රමාණවත් වේ.

එසේම සමහර අවස්ථාවල දෙමාපියන් විසින් අතහැර ගොස් ඇති කිසිදු භාරකරුවකු නැති දරුවන් ද හදා වඩා ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටින අඹුසැමියෝ සිටිති. එවැනි සමහර දරුවෝ ළමා නිවාස වල ජීවත් වෙති. කිසිදු භාරකාරිත්වයක් නොමැති දෙමාපියන් විසින් අතහැර දමා ගොස් ඇති දරුවන්ගේ නීත්‍යානුකූල භාරකරු ලෙස සැලකෙන්නේ දිසා අධිකරණයයි. ඒ අනුව එවැනි දරුවකු නම් දිසා අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව දරුකමට හදා ගැනීම සදහා නියෝගයක් ලබා ගැනීමට ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එසේම ළමා නිවාස වල ජීවත් වන දරුවන්ගේ භාරකාරිත්වය ඇත්තේ පළාතේ ළමා සහ පරිවාස කොමසාරිස්වරයාට ය.  එවැනි අවස්ථාවක මුලින්ම ඉල්ලීම කළ යුතුතේ ළමා සහ පරිවාස කොමසාරිස්වරයා වෙතය.

දරුවාගේ වයස පිළිබද සීමාවන්: දරුකමට හදා ගැනීමට භාරගත හැක්කේ වයස අවුරුදු 14 ට අඩු දරුවන් පමණි. එහෙත් දරුවා යම් හෙයකින් වයස අවුරුදු 10 ට වැඩි වන්නේ නම් අධිකරණය විසින් දරුවාගේ කැමැත්ත ද විමසනු ඇත.

දරුවා ඉල්ලා සිටින අයගේ වයස පිළිබද සීමාවන්: දරුවකු දරුකමට හදා ගැනීමට විවාහක යුවලකට මෙන්ම තනි පුද්ගලයකුට ද අවසරය ඇත. එසේ වුවත් දරුවා ඉල්ලා සිටින තැනැත්තා හෝ තැනැත්තන්ගේ වයස දරුවාගේ වයසට වඩා අවුරදු 21 කින් වැඩි විය යුතුය.

නමුත් මෙම වයස අවුරුදු 21 ක පරතරයක් පැවතිය යුතුය යන කොන්දේසිය බැහැර කරනු ලබන අවස්ථා කීපයක් ද ඇත.

  1. දරුවා ඉල්ලුම් කරනු ලබන තැනැත්තාගෙන්ම පැවත එන්නේ නම්
  2. දරුවා ඉල්ලුව් කරනු ලබන තැනැත්තාගේ පූර්ණ හෝ අර්ධ සහෝදර සහෝදරියකගෙන් පැවත එන්නේ නම්
  3. ඉල්ලුම් කරනු ලබන දරුවා ඉල්ලුම් කරනු ලබන සැමියාගේ හෝ බිරිදගේ වෙනත් විවාහයකින් බිහි වූ දරුවකු නම් යන අවස්ථාවන් හී දී ඉහත කී වයස අවුරුදු 21 ක පරතරයක අවශ්‍යතාවය නොසලකා හරිනු ඇත.

වෙනත් සීමාවන්: තනි පුද්ගලයකු දරුවකු ඉල්ලා සිටින විට එම පුද්ගලයා පුරුෂයකු වන්නේ නම් ඔහුට ගැහැණු දරුවකු දරුකමට හදාගැනීමට අවසර නොදේ.

එසේම දරුකමට හදා ගැනීම සදහා අඹුසැමි යුවලකගෙන් එක් අයෙකු විසින් අයදුමක් ඉදිරිපත් කර ඇති විටක අනික් තැනැත්තාගේ (සැමියාගේ හෝ බිරිදගේ) කැමැත්ත ලබා ගැනීමට ද ඉල්ලුම් කරන අයට සිදු වේ. නමුත් මෙහි දී අනිත් තැනැත්තා සොයාගත නොහැකි නම් හෝ දික්කසාද වී ඇත්නම් හෝ මානසික ආබාධයකින් පෙලේ නම් එවැනි කැමැත්ත ලබා ගැනීමක් අවශ්‍ය නොවේ.

දරුවකු හදා ගැනීමට නියෝගයක් ලබාගත් පසුව ඉල්ලුම් කරනු ලබන පියාගේ පෙලපත් නාමය එම දරුවාට ලබාදීමට ද දරුවාට වෙනත් නම් ලබාදීමට ද ඉල්ලුම් කරනු ලබන පියාට අයිතිය ඇත.

දරුවකු හදාවඩා ගැනීමට දීම වෙනුවෙන් කිසිදු මුදලක් හෝ ත්‍යාගයක් ලබාදීම සපුරා තහනම් ය.

දරුවන් හදාගැනීමට හෙවත් කුලවද්දාගැනීමට ඉල්ලන සෑම දෙනාටම ඒ සදහා අධිකරණ අවසරය ලැබේද?

නැත. අධිකරණය විසින් දරුකමට හදා ගැනීමට නියමයක් කිරීමෙන් එම දරුවාට උපරිම යහපතක් සැලසෙන්නේ ද යන්න ගැන සෑහීමට පත්විය නොහැකි නම් දරුවකු කුලවද්දා ගැනීමට අවසරයක් දෙන්නේ නැත. මෙම උපරිම යහපත යන කාරණය සැලකීමේ දී අධිකරණය විසින් කරුණු හයක් (06) කෙරෙහී අවධානය යොමු කරනු ඇත:

  1. දරුවා‍ගේ කායික යහපත
  2. දරුවාගේ මානසික යහපත
  3. දරුවාගේ මුදල් හෙවත් ආර්ථික යහපත
  4. දරුවාගේ සදාචාරාත්මක වර්ධනයට අදාල යහපත් තත්වයන්
  5. දරුවාගේ ආගමික හැදියාව
  6. දරුවාගේ අධ්‍යාපනික යහපත

කුලවද්දාගත් දරුවකුට එම නව දෙමාපියන්ගේ ස්වභාවික දරුවකුට මෙන්ම සියලු උරුම අයිතිවාසිකම් හිමි වන්නේය.

(උඩරට නීතිය, මුස්ලිම් නීතිය සහ තේසවලාමෙයි නීතිය යටතේ දරුවන් කුලවද්දාගැනීමේ ක්‍රමවේදය සාමාන්‍ය පොදු නීතියට වඩා තරමක් වෙනස් බව සැළකිය යුතුය)