පුද්ගල නීති

විවාහ නඩත්තු ඉල්ලා සිටීම

නඩත්තු ඉල්ලා සිටිය හැක්කේ තමා  විසින්ම තමාව නඩත්තු කර ගැනීමට නොහැකි භාර්යාවකට හෝ ස්වාමි පුරුෂයකුට ය. මේ අනුව නඩත්තු ඉල්ලා සිටීමේ අයිතිය භාර්යාවකට මෙන්ම ස්වාමි පුරුෂයකුට ද ඇත. එම අයිතිය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන තැනැත්තා ඒ සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුවක් පැවරිය යුතු වේ. එසේම එවැනි ඉල්ලීමක් කිරීමට ස්වාමිපුරුෂයාට හෝ භාර්යාවට නොහැකි තත්වයක් උද්ගත ව ඇති අවස්ථාවක ඔහු හෝ ඇය වෙනුවෙන් කවර තැනැත්තෙකුට වුවද නඩත්තු ඉල්ලා සිටීමට ඉදිරිපත් විය හැකිය.

එසේ පවරනු ලබන නඩුවේ දී තමාගේ වත්කම් ද, තමා විසින් ඉල්ලා සිටින නඩත්තු මුදල ගෙවීමට තරම් තමාගේ කාලත්‍රයාට (ස්වාමි පුරුෂයාට හෝ භාර්යාවට) ප්‍රමාණවත් වත්කමක් ඇති බව ද එවැනි නඩත්තු මුදලක් ඉල්ලා සිටීමට හේතු වන වෙනත් කරුණු ද නඩත්තු ඉල්ලා සිටින තැනැත්තා විසින් පෙන්වා දිය යුතුව ඇත. මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් එම කරුණු සියල්ල සැලකිල්ලට ගෙන එකී ඉල්ලුම්කරුගේ නඩත්තුව සදහා සුදුසු යැයි සළකනු ලබන යම් මාසික දීමනාවක් දිය යුතු යැයි ආඥා කිරීමට හැකිය.

එසේ වුවත් දෙදෙනාම (සැමියා සහ බිරිද) අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්තෙන් එකිනෙකාගෙන් වෙන්ව සිටී නම් හෝ භාර්යාව අනාචාරයේ ජීවත් වේ නම් නඩත්තු ආඥා නිකුත් නොකෙරේ. යම් කිසි හෙයකින් දෙදෙනා අන්‍යෝන්‍ය කැමැත්තෙන් වෙන්ව ජීවත් වී පසුව එක්ව ජීවත්වීමට කිසියම් පක්ෂයක් විසින් අනික් පක්ෂයට ආරාධනා කරනු ලැබූ අවස්ථාවක එකී ආරාධනාව ලැබූ පක්ෂය විසින එම ඉල්ලීම

දික්කසාද නඩුවක් පවරා ඇති විට නඩත්තු ඉල්ලීම කළ හැකිද? දිසා අධිකරණයේ පවරා ඇති දික්කසාද නඩුවකදී තාවකාලික දික්කසාද දීමනාවක් ඉල්ලා නැති විට හෝ ඒ පිළිබදව තීරණයක් දී නැති විටක මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩත්තු නඩුවක් පැවරිය හැකිය. නමුත් දිසා අධිකරණයේ පවරා ඇති දික්කසාද නඩුවක දී තාවකාලික දික්කසාද දීමනාවක් තීරණය කර ඇති විටක හෝ දික්කසාද නඩුව නියත වශයෙන් අවසන් වූ පසුව නඩත්තු නඩුවක් පවත්වාගෙන යා නොහැකිය.

දරුවන් සදහා නඩත්තු ඉල්ලීම: මෙහිදී දරුවන් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ විවාහයකින් උපත ලැබූ හෝ දරුකමට හදාගත් වයස අවුරුදු 18 ට අඩු දරුවන් ය. එවැනි දරුවකුගේ හෝ දරුවන්ගේ නඩත්තුව සදහා දෙමාපියන්ගෙන් කවර වූ හෝ අයෙකුට නඩත්තු ඉල්ලා සිටිය හැකිය. දරුවන් ඇති විට භාර්යාව හෝ සැමියා නඩත්තු ඉල්ලීමේ දී දරුවන් සදහා ද නඩත්තු දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එසේම දරුවකු සම්බන්ධයෙන් නඩත්තු ඉල්ලීමේ දී දරුවාට මෙන්ම දරුවාගේ භාරකාරත්වය දරන කවරකුට වුවද එකී දරුවා වෙනුවෙන් නඩත්තු ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

එසේම දරුවන් සදහා නඩත්තු ඉල්ලීමේ දී වියපත් දරුවන්ගේ නඩත්තුව සදහා ද මුදල් ඉල්ලා සිටීමේ හැකියාවක් ඇත. මෙහිදී වියපත් දරුවන් යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ වයස 18 ට වැඩි සහ 25 ට අඩු දරුවන් ය. තමාටම තමාගේ නඩත්තුව කර ගත නොහැකි වියපත් දරුවන් වෙනුවෙන් දෙමාපියන්ගෙන් කවර අයෙකුට වුවද නඩත්තු ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

කොපමණ නඩත්තු ලබා ගත හැකිද? මෙහිදී නඩත්තු ඉල්ලීම කරන තැනැත්තාගේ වත්පොහොසත්කම ද නඩත්තු ගෙවිය යුතු බවට අණ කරවනු ලබන තැනැත්තාගේ වත්පොහොසත්කම ද වෙනත් කරුණු ද සැලකිල්ලට ගෙන සුදුසු නඩත්තු මුදලක් නියම කිරිමේ බලය අධිකරණයට ඇත. කෙසේ වුවත් ඉල්ලා සිටින මුදලට වඩා වැඩි මුදලක් නඩත්තු වශයෙන් ගෙවන ලෙස නියම කරන්නේ නැත.

එසේම ඉහත කී කවර තත්වයන් යටතේ හෝ නඩත්තු ලබා ගැනීමට නම් නඩත්තු කිරීම නොසලකා හරින හෝ අයුක්ති සහගත ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරන බව හෝ ඔප්පු කළ යුතු වේ.

නඩත්තු ගෙවන ලෙස නියම කරන ලද ආඥාවකට අනුව කටයුතු නොකරන අවස්ථාවක ඇති වන තත්වය කුමක්ද? දරුවන් සම්බන්ධයෙන් නඩත්තු නියම වූ අවස්ථාවක එම නියමය පරිදී කටයුතු කිරීම පැහැර හැර ඇත්නම් එසේ පැහැර හරින ලද සෑම අවස්ථාවකම එකී තැනැත්තා බරපතල වැඩ ඇතිව හෝ නැතිව බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කිරීමට මහේස්ත්‍රාත්වරයාට බලය ඇත. එසේම එක් අවස්ථාවක් සදහා උපරිම වශයෙන් බන්ධනාගාරගත කිරීමේ කාලය මාස එකකි.

එසේම නඩත්තු ගෙවිය යුතු යැයි නියමය ලැබූ තැනැත්තා වැටුප් ලබන රැකියාවක නියුතු අයෙක් නම් සහ එවැනි අයෙකු අඛණ්ඩව නඩත්තු ගෙවීම මාස දෙකක කාලයකට වඩා පැහැර හැර ඇත්නම් එවැනි තැනැත්තෙකුගේ වැටුප තහනම් කිරීමට නියම කිරීමේ බලයක් ද අධිකරණයට ඇත. එවිට නඩත්තු ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය ගෙවන ලෙස සේවා යෝජක ආයතනයට නියෝග කිරීමට අධිකරණයට බලය ඇත.

Image
women & child abuse law

ගෘහ ප්‍රචන්ඩත්වය යන්න පවුල් ඒකක තුළ සිදුවන ප්‍රචන්ඩකාරී හැසිර

women & child abuse law

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අ

women & child abuse law

බරපතල ලිංගික අපයෝජනය යන්න අපගේ අපරාධ නීතිය යටතේ දඩුවම් ලැබිය ය

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමට ස්ත්‍රීය කැමැත්ත දුන්නා ය යන්න දූෂණ චෝදනාලත් බ

women & child abuse law

ලිංගික හැසිරීමක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් ලෙස අර්ථ දැක් වූ විට එය අපරාධ වරදක් වේ. 

Human Rights

පෙම්වතුන් තානායම් කාමර හෝ හෝටල් කාමර වෙත ගොස් රිසි සේ පෙම්සුව විදීමට පෙළඹ

අපගේ වෘත්තීමය සේවාවන්

ඉඩම් නිරවුල්භාවය පරික්ෂා කිරීම

Elawyer.lk © 2019 Designed By Vishmitha.com

Search