කර්මාන්ත ශාලා සේවකයන් යනු කවුරුන්ද? ඔවුන්ට ඇති හිමිකම් මොනවාද?

කර්මාන්ත ශාලා සේවකයන් යනු කවුරුන්ද? ඔවුන්ට ඇති හිමිකම් මොනවාද?

කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කරන කම්කරුවන්ට සිදුවිය හැකි ශාරීරික අනතුරු, රෝග ආබාධ හා වෙනත් පීඩාවන්ගෙන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා කර්මාන්ත ශාලා තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු විධිවිධාන නීතිගත කර ඇත්තේ 1942 අංක 45 දරන කර්මාන්ත ශාලා ආඥා පනත මගිනි. මෙම පනත වරින් වර සංශෝධනයට ලක් කර ඇත.

කර්මාන්ත ශාලාවක් වශයෙන් සළකනු ලබන්නේ කවරක්ද?
(අ) යම් භාණ්ඩයක් හෝ ඉන් කොටසක් සෑදීම (ආ) යම් භාණ්ඩයක් වෙනස් කිරීම, අළුත්වැඩියා කිරීම, සේදීම, කැඩීම හෝ කඩා ඉවත් කිරීම (ඇ) විකිණීම පිණිස යම් භාණ්ඩයක් පිළියෙල කිරීම (ඈ) මස් පිණිස සතුන් මැරීම හා මැරීම සදහා සතුන් ගාල් කිරීම යන කාර්යයන් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් ලාභ ලැබීම පිණිස වහලක් යට හෝ එළිමහනක සේවකයන් යොදවා සේවා යෝජකයකු විසින් සිදු කරන්නේ නම් එය කර්මාන්ත ශාලාවක් වශයෙන් සළකනු ලැබේ.

ඒවාට අතිරේකව පහත සදහන් කටයුතු කරන ආයතනය ද කර්මාන්ත ශාලා ගණයට වැටේ:

 1. නැව් සහ සමුද්‍රයාත්‍රා නිෂ්පාදනය කරන හෝ අළුත්වැඩියා කිරීම
 2. කාර්මික නිෂ්පාදන සදහා අමුද්‍රව්‍ය හෝ ආම්පන්න තෝරා සකස් කිරීම
 3. නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ඇසුරුම් භාණ්ඩ, බෝතල්, ටින් ආදිය සකස් කිරීම, පවිත්‍ර කිරීම, පිරවීම හා ඇසිරීම
 4. නූල් කැටීම, රෙදි විවීම, ගෙතීම, ඇදුම් සැකසීම, මැසීම හා ඇසිරීම් කිරීම
 5. වෙනත් ව්‍යාපාරයකට ආබද්ධව රෙදි සේදීම හෝ භාණ්ඩ අළුත්වැඩියා කිරීම
 6. දුම්රිය, බස්රිය ලොරි ඇතුළු මෝටර් රථ හෝ වෙනත් වාහන නිපදවීම හෝ අළුත්වැඩියා කිරීම
 7. පුවත්පත්, සගරා, පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය මුද්‍රණය කිරීම
 8. නාට්‍ය, චිත්‍රපට, සංදර්ශන, සැණකෙළි ආදියට දර්ශන භාණ්ඩ ඇදුම් පැළදුම් නිෂ්පාදනය
 9. යන්ත්‍රෝපකරණ මගින් දැව කර්මාන්ත ලෝහ කර්මාන්ත කිරීම
 10. මත්ස්‍ය කර්මාන්තය සදහා දැල් ආදී උපකරණ නිපදවීම
 11. චිත්‍රපටි කර්මාන්තය
 12. ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම, ඉංජිනේරු කර්මාන්තය සදහා භාණ්ඩ නිපදවීම
 13. ඝන අඩි 5,000 නොඉක්මවන ගෑස් ප්‍රමාණයක් රැස්කර තැබීම
 14. යන්ත්‍ර බලයෙන් ක්‍රියා කරනු ලබන බඩු ගබඩා
 15. රජයේ, පළාත් සභාවල, පළාත් පාලන ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවලට අයත් කර්මාන්ත
 16. නැව් තටාකාංගන, වරාය, ජෙටි, නැව් හා වාප්පු
 17. ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම
 18. විදුලි බලය උත්පාදනය කරවන විදුලි බල මධ්‍යස්ථාන

සේවක ආරක්ෂාව

 කර්මාන්ත ශාලාවල සේවක ආරක්ෂාව සදහා පහත සදහන් ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම සේවා යෝජකගේ වගකීමය:

 1. කර්මාන්ත ශාලාවල මූලික යන්ත්‍ර සහ බලය ක්‍රියාකාරිවන යන්ත්‍ර ආවරණය කිරීම
 2. යන්ත්‍රවල කොටස් හා සම්බන්ද කරන පටි, දැතිරෝද ආදී සම්ප්‍රේෂක යන්ත්‍ර ආවරණය කිරීම
 3. සෝපාන, විදුලි සෝපාන, ඔසවන යන්ත්‍ර වෙතොත් ඒවා සෑම මාස 12 කටම වරක් ඒ පිළිබද විශේෂ දැනුමක් ඇති ශිල්පීන් ලවා පරික්ෂා කිරීම
 4. බඩු එහා මෙහා කිරීම හෝ එසවීම සදහා යොදවනු ලබන දම්වැල්, කඹ, චේන් බෙල්ට් ආදිය මසකට වරක් පරික්ෂා කරවීම
 5. දොඹකර ඇතුළු බඩු එසවීමේ යන්ත්‍ර මාස හයකට වරක් පරික්ෂා කරවීම
 6. දොරටු සෝපාන පඩිපෙළවල් ආරක්ෂක අත්වැල් යොදා ආරක්ෂා සහිතව පිළියෙල කිරීම
 7. උස ස්තානයක සිට වැඩ කරන සේවකයකු වැඩ කරන ස්ථානයේ සිට අඩි 6 කට වඩා පහළට වැටීමට ඉඩ තිබේ නම් එම ස්ථානය කොට කිරීමෙන් හෝ වෙනත් සුදුසු ක්‍රමයකින් ආරක්ෂා කිරීම
 8. විෂ සහිත වායුව පිටවීමට ඉඩ ඇති පයිප්ප, නල, ගුදම්, ටැංකි, බැරල් වැනි උපකරණවල විෂ වායුව හසිදියේ පිටවුවහොත් ඒවා ඉවත් කිරීමට පූර්ව විධිවිධාන සැලසීම
 9. බොයිලර් වැනි පිපිරීමට ඉඩ ඇති උපකරණ මාස 1 කට වරක් පරික්ෂා කරවා ඒවායේ යථා තත්වය පිළිබදව තහවුරු කිරීම
 10. බොයිලර් ක්‍රියාකරවන්නන් සහතික ලත් ප්‍රවීන සේවකයන් බවට වගබලා ගැනීම
 11. විෂ වායුව තැන්පත් කරන ටැංකිය හා සම්පීඩක යන්ත්‍ර මාස 13 කට වරක් පරික්ෂා කිරීම
 12. ගිනි නිවීමේ උපකරණ ඒ ඒ ස්ථානවල ප්‍රමාණවත් සංඛ්‍යාවක් සපයා තිබීම හා ආරක්ෂිත පිටවීමේ දොරටු සකස්කර තැබීම

කර්මාන්ත ශාලා සේවක සුභ සාධනය

කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයන්ගේ සුභසාධනය සදහා පහත සදහන් මූලික පහසුකම් සළසා තිබිය යුතුය:

 1. බීමට අවශ්‍ය තරම් පිරිසිදු ජලය සැපයීම
 2. අවශ්‍ය තරම් සේදීමේ පහසුකම් සැපයීම
 3. වැඩ කරන අවස්ථාවන්හීදී ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා අතිරේක ඇදුම් පැළදුම් තබා ගැනීමට ඉඩ පහසුකම් සැපයීම
 4. නිතර හිටගෙන වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ට අවශ්‍ය විටෙක හිද ගැනීමේ පහසුකම් හා ආසන ලබාදීම
 5. හදිසි අසනීපයකදී ප්‍රතිකාර සදහා අවශ්‍ය ප්‍රථමාධාර පහසුකම් ලබාදීම
 6. කර්මාන්තයේ ස්වභාවය අනුව පිටවිය හැකි ගෑස් දූවිලි දුම් ආදිය වහා ඉවත් කිරිමට විධිවිධාන සැලසීම
 7. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආරක්ෂක උපකරණ සැපයීම
 8. ආහාර ගැනීමට සුදුසු හා පහසු ස්ථාන ලබාදීම
 9. ප්‍රමාණවත් වැසිකිලි පහසුකම් ස්ත්‍රී පුරඅෂ දෙපක්ෂයටම වෙන වෙනම සැපයීම. මෙය සේවකයන් 100 ක් දක්වා 4 ක් ද සියයට වැඩි වන විට අතිරේක 40 දක්වා එක බැගින් ද 500 කට වැඩිවන විට 60 දෙනෙකුට එක බැගින් ද විය යුතුය.