කම්කරු නීති (Labour Law)

කාන්තාවන් රාත්‍රි කාලයේ සේවයේ යෙදවිය හැකිද?

කාන්තාවන් රාත්‍රි කාලයේ සේවයේ යෙදවිය හැකිද?

කාන්තාවන් මෙන්ම වයස අවුරුදු 18 ට අඩු ළමුන් පීඩාකාරී ලෙස සේවයේ යෙදවීම වැළැක්වීම සදහා නීතියක් සම්පාදනය කරන ලද්දේ 1956 අංක 47 දරන පනතින් ය. එම නීතිය වරින් වර සංශෝධනය කරනු ලැබ ඇත.

කර්මාන්ත ශාලා සේවකයන් යනු කවුරුන්ද? ඔවුන්ට ඇති හිමිකම් මොනවාද?

කර්මාන්ත ශාලාවල සේවය කරන කම්කරුවන්ට සිදුවිය හැකි ශාරීරික අනතුරු, රෝග ආබාධ හා වෙනත් පීඩාවන්ගෙන් ඔවුන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා කර්මාන්ත ශාලා තුළ ක්‍රියාත්මක කළ යුතු විධිවිධාන නීතිගත කර ඇත්තේ 1942 අංක 45 දරන කර්මාන්ත ශාලා ආඥා පනත මගිනි. මෙම පනත වරින් වර සංශෝධනයට ලක් කර ඇත.

කර්මාන්ත ශාලා සේවකයන් යනු කවුරුන්ද? ඔවුන්ට ඇති හිමිකම් මොනවාද?
සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන් සළසා ඇති අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයන් සළසා ඇති අයිතිවාසිකම් මොනවාද?

මෙයට අදාල වන්නේ සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනතයි.

සාප්පුවක් යනු කුමක්ද? සාප්පුවක් යනු සිල්ලර හෝ තොග වෙළදාම කරගෙන යනු ලබන ස්ථානයක්, හෝටල, භෝජන ශාලා, ආහාර පාන වර්ග විකුණන ස්ථාන, බාබර සාප්පු හෙවත් සැලොන්, ඡායාරූප ශාලා, ලොන්ඩ්‍රි ඇතුළු වෙළද ව්‍යාපාර කරගෙන යනු ලබන ස්ථානයි.

අභ්‍යන්තර විනය පරික්ෂණය

විධිමත් අභ්‍යන්තර විනය පරික්ෂණයකට අදාල විධිවිධාන මොනවාද?
ආයතන වල, කාර්යාල වල හෝ වැඩබිම්වල සේවය කරද්දී සේවකයන් අතින් විවිධ ආකාරයේ වැරදි, අත්වැරදි සිදු විය හැකි අතර සමහර වැරදි හෝ අත්වැරදි හිතා මතාම චේතනාන්විතවම සිදු කළ ඒවා විය හැකිය. සමහර වැරදි චේතනාවකින් තොරව සිදු වූ අත්වැරදි විය හැකිය. කුමණ ආකාරයක අත්වැරද්දක් හෝ වරදක් වුවත් එය ආයතනයේ පැවැත්මට, පරිපාලනයට, ලාභයට බලපෑමක් විය හැකි තරමේ හානියක් විය හැකිය. සේවකයකු විසින් කිසියම් එවැනි විෂමාචාර ක්‍රියාවක් සිදු කර ඇතැයි සේවා යෝජකයාට පෙනී යන අවස්ථාවක ඒ පිළිබද ව විමර්ශනය කිරීමේ බලය ඕනෑම සේවා යෝජකයකුට ඇත. එවැනි විමර්ශනයක් හදුන්වන්නේ අභ්‍යන්තර විනය පරීක්ෂණයක් ලෙසයි. එවැනි අභ්‍යන්තර විනය පරීක්ෂණයක් කරන්නේ කෙසේද?

අභ්‍යන්තර විනය පරික්ෂණය
සේවක පාරිතෝෂික ගෙවීමේ නීතිය

සේවක පාරිතෝෂික ගෙවීමේ නීතිය

සේවය අවසන් කරන සෑම සේවකයකුටම පාරිතෝෂිකයක් හිමිද? මේ පිළිබදව අදාල වන නීතිය වන්නේ 1983 අංක 12 දරන පාරිතෝෂික ගෙවීමේ පනතයි.

පුද්ගලික අංශයේ සේවයට පුහුණුවන්නන් බදවා ගැනීමට අදාල නීතිය

පුද්ගලික අංශයේ සේවා ස්ථාන වල වැඩ පුහුණුවන්නන් වශයෙන් බදවා ගනු ලැබූ අය එම පුහුණුව අවසානයේ දී සේවයට බදවා ගනුලබන බවට කොන්දේසි හා නියමයන් ඇතුළත් ගිවිසුමකට බැදෙන ලෙස සේවා යෝජකයන්ට නියම කිරීමට 1978 අංක 8 දරන පනත මගින් විධිවිධාන සළසා ඇත.

පුද්ගලික අංශයේ සේවයට පුහුණුවන්නන් බදවා ගැනීමට අදාල නීතිය
හාම්පුතුන්ට අවශ්‍ය පරිදී හිතු මනාපයට සේවකයන් අස් කළ හැකිද?

හාම්පුතුන්ට අවශ්‍ය පරිදී හිතු මනාපයට සේවකයන් අස් කළ හැකිද?

කිසිසේත්ම එසේ කළ නොහැකිය. හාම්පුතුන් හෙවත් සේවා යෝජකයන් විසින් හිතුවක්කාර ලෙස තමාගේ සේවයේ නියුක්ත සේවකයකු හෝ සේවකයන් අස් කිරීම වැලැක්වීම සදහා සේවය අවසන් කිරීමේ විශේෂ  විධිවිධාන පනත 1971 අංක 45 දරන පනතින් විධිවිධාන යොදා ඇත.

Image
Educating and assisting individuals and communities, social groups about legal rights and processes for accessing legal and administrative remedies
info@elawyer.lk
© 2020 Elawyer.lk. All Rights Reserved. Designed by Vishmitha.com