වද හිංසාවන්ට භාජනය ලක් නොවීමේ නිදහස මූලික අයිතිවාසිකමකි (Freedom from Torture)

වද හිංසාවන්ට භාජනය ලක් නොවීමේ නිදහස මූලික අයිතිවාසිකමකි (Freedom from Torture)

කිසිම තැනැත්තෙක් වදහිංසාවට හෝ කෘරල අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැළකීමට හෝ එවැනි ආකාර දඩුවම් ලැබීමට හෝ ලක් නොකළ යුතු බව අපගේ ආණ්ඩුක්රමම ව්ය වස්ථාවේ දක්වා ඇත.

මෙම අයිතිවාසිකම මානව හිමිකම් පිලිබද විශ්ව ප්රඅකාශනයේත්ල සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබද ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේත්ල මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබද යුරෝපා සම්මුතියේත් පිළිගත් මානව අයිතිවාසිකමක් වේග.

මෙහි සදහන් වන වද හිංසාව යනු කුමක්ද?
තොරතුරු ලබා ගැනීමට හෝ පාපොච්ඡාරණයක් ලබාගැනීමට හෝ සිදු කරන ලද වරදක් සම්බන්ධයෙන් දඩුවම් දීම පිණිස හෝ වරදක් සිදු කරන ලදැයි සැකය මත දඩුවම් දීමේ අරමුණ ඇතිව හෝ පුද්ගලයන් වදහිංසාවට ලක් කෙරෙතිග එවැනි අරමුණක් සහිතව රජයේ විධායක බලය යටතේ බලය හසුරුවන තැන්තතෙක්ල නිලධාරියෙක් විසින් හෝ එවැනි තැනැත්තෙකුගේ අනුබලය යටතේ කටයුතු කරන තැනැත්තෙකු විසින් චේතනාන්විතව වෙනත් කිසියම් තැනැත්තෙකුට තදබල ශාරීරික හෝ මානසික වේදනාවක් ඇතිවන පරිද්දෙන් කටයුතු කරයි ද එය වදහිංසාවකි.

මෙහි වැදගත්වන කරුණක් නම් මෙම වද හිංසාව ශාරීරික වද හිංසාවක් වීම පමණක් නොව මානසික වදහිංසාවක් වීම ද මෙම මූලික නිදහස උල්ලංඝණය කිරීමක් ලෙස සැළකීම යග
කෘර, අමානුෂික හෝ පහත් කොට සැළකීමට හෝ එවැනි ආකාර දඩුවම්දීමේ ක්රිෙයා වදහිංසාව යන්නට ඇතුලත් නොවේග අමානුෂික වදහිංසාව යන්න කෘරල අමානුෂික හෝ පහත් කොට සැළකීමට හෝ එවැනි ආකාර දඩුවම්දීමේ ක්රිමයාවකට වඩා වැඩි තත්වයකි.

මෙම වදහිංසාව කුමක් ද යන්න තේරුම් ගැනීම පිණිස ෙශ්‍්‍රෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ පැවති මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණයවීම් පිළිබද නඩු කීපයක දී හෙළිදරව් වූ වදහිංසනයේ ස්වරූපයන් කීපයක් පහත දක්වමු:

1. සුදත් සිල්වා එග කොඩිතුවක්කු නඩුවථ පෙත්සම්කරුව පොලිසිය විසින් දින 5 ක් රදවා ගෙන බැටන් පොලු මගින් පහර දී ඇතග පෙත්සම්කරුගේ දෑත් බැද පොලිසියේ වහලයේ පරාලයක එල්ලා තබා පහර දී ඇතග ලිංගේන්දියට පහර දී ඇතග මිරිස් කුඩු කවලම් කරන ලද ජලය පානය කරවා ඇතග (අමානුෂික වදහිංසාව)

2. අධිකාරි එග අමරසිංහ නඩුවථ මෙහි සැමියා සහ බිරිද පෙත්සම්කරුවන් යග සැමියා නීතිඥවරයකු වන අතර බිරිද ගුරුවරියකිග ඔවුන් සිය අත දරුවාද සමග මොටර් රියෙන් ගමන් ගනිමින් සිටින අවස්ථාවක ඇති වූ වාහන තදබදයක් සහිත ස්ථානයක දී අමාත්‍යවරයකුගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් කීප දෙනෙකු පෙත්සම්කරුගේ වාහනයට අතින් පහර දී වාහනයේ ගමන නැවැත්වීමට උත්සාහ කර ඇතග තමාට ගමන් කිරීමට ඉඩ නොදෙන්නේ මන්දැයි නීතිඥවරයා වන පලමු පෙත්සම්කරු මෙම ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගෙන් විමසා සිටි අවස්ථාවේ දී ඇමතිවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනා ඉතා අවමන් සහ නින්දාසහගත අයුරින් බැන වැදුනු බවත්ල නීතිඥවරයාව රථයෙන් එළියට ඇදගෙන පහර දුන් බවත් එය වළක්වා ගැනීම සදහා තම දරුවාද අතැතිව සිටි ඔහුගේ භාර්යාව රථයෙන් එළියට පැමිණ උත්සාහයක් ගනිද්දී ඇයගේ කම්මුලට පහර දී හිරිහැරයට පත් කළ බවත් තමන් ඇමති ආරක්ෂක නිලධාරීන් බවත් පෙත්සම්කරුවන්ට වෙඩිතබා මරා දැමීමට තමන්ට හැකි බවට තර්ජනය කර බවත් පෙත්සම්කරුවෝ කරුණු දක්වා ඇතග :අවමන් සහගත සැළකීම හෝ එවැනි ආකාර දඩුවම් දීම*

3. තොරතුරු ලබා ගැනීමටල පාපොච්ඡාරණයක් ලබා ගැනීමට පෙළඹවීමේ අටියෙන් කිසියම් තැනැත්තෙකුට දඩුවම් කිරිමට ඉතා ආසන්න තත්වයක් ඇති වී ඇති බව මානසිකව වටහා ගැනීමට පෙළඹවීම සදහා කිසිදු ආලෝකයක් නොමැති අදුරු කුටිතුළ රදවා තැබීමල එසේ රදවා තබා ගනිමින් වෙනත් පුද්ගලයන්ට පහර දීම ඇසීමට සැලැස්වීමල පහරට ගොදුරුවන තැනැත්තන් විසින් පීඩාවෙන් වේදනාවෙන් විලාප දෙන ශබ්ද ඇසීමට සැලැස්වීමල එවැනි වෙනත් තැනැත්තන්ට දඩුවම් දෙනු දැකීමට සැලැස්වීම යන සිදුවීම් ද අධිකරණය ඉදිරියේ හෙළිදරව් වී ඇතග මෙවැනි තත්වයන් සැබවින්ම මානසික වදහිංසා පැමිණවීමකිග තමන්ට ඉතා ආසන්නයේදීම හිමිවන කෘරත්වය කුමක් ද යන්න දැන ගැනීමට පෙළඹවීමකි.

වදහිංසාවට ලක් නොවී සිටීමටල අවමන් සහගත සැළකුම් ලැබීමෙන් වැළකී සිටීමටල කෘර සහ අමානුෂික සැළකීමට ලක් නොවීම සිටීමට ඇති නිදහස පිළිබද අයිතිවාසිකම සැබවින්ම මානව ගරුත්වය සහතික කරනු ලබන මූලික අයිතිවාසිකමකි.

රජයේ විධායකය හේ විධායකය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන හෝ විධායකයේ අනුදැනුම අනුග්ර හය හෝ දැනුවත්භාවය යටතේ කටයුතු කරන කවර තැනැත්තෙකු විසින් හෝ පුරවැසියකුට එරෙහිව මෙවැනි ක්රිායාවක් කරයි නම් ඒ තැනැත්තා පුරවැසියාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කර ඇත.

එවැනි තත්වයක දී පිඩාවට පත් තැනැත්තා විසින් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී සිටින වෙනත් තැනැත්තෙකු මාර්ගයෙන් හෝ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම පිළිබද නඩුවක් පැවරීමට අයිතිය ඇත.