පුරවැසියාගේ මූලික අයිතිවාසිකම්

පුරවැසියාගේ මූලික අයිතිවාසිකම්

ශ‍්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්වන අපට ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් මොනවාද යන්න ශ‍්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 වැනි පරිච්ඡේදයේ දක්වා ඇත.

එම අයිතිවාසිකම් මෙසේය:

-සෑම තැනැත්තෙකුටම තමන් කැමති ආගමක් ඇදහීමටත් යම් ලබ්ධියක් හෝ විශ්වාසයක් දැරීමේ නිදහසත් සිතීමේ සහ හෘදය සාක්ෂියේ නිදහසත් සදහා අයිතිය (10 වැනි වගන්තිය)
-කිසිදු තැනැත්තෙකු වධහිංසා වලටත්ල කෘර අමානුෂික හෝ අවමන් සහගත සැලකිල්ලකට හෝ දඩුවමකට යටත් නොවීමේ අයිතිය (11 වගන්තිය)
-යුක්තිය පසිදලීමල ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සහ නීතියේ රැකවරණය සර්ව සාධාරණ විය යුතුය.

කිසිවෙකු වර්ගයල ආගම, කුලය, ස්ත‍්‍රී පුරුෂභාවය, දේශපාලන මතය හා උපන් ස්ථානය යන හේතු මත වෙනස් කමකට හෝ විශේෂයකට භාජනය නොවිය යුතුය. එහෙත් රජයේ, අධිකරණයේ, පලාත් පාලන සේවයේ හෝ රාජ්ය සංස්ථාවක සේවයේ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සදහා යම් භාෂාවක් පිළිබද දැනුමක් සාධාරණ කාලයක් ඇතුලත ලබා ගන්නා ලෙස නියම කිරීම නීත්‍යානුකූල වේග.

වෙළදසැල් භෝජනාගාර, ආපනශාලා, පොදු විනෝද ස්ථාන හා තම ආගමික ස්ථානයකට ඇතුල්වීම තහනම් කිරීම හෝ කොන්දේසි නියම කිරීම නොකළ යුතුය. එහෙත් කාන්තාවන්, ළමයින් හෝ අබල තැනැත්තන්ගේ යහපත සදහා යම් යම් නියමයන් කිරීමට ඉඩ තිබේ (12 වග.)

-අත්තනෝමතික ලෙස සිරභාරයට ගැනීමෙන් රදවා තබා ගැනීමෙන්, දඩුවම් කිරීමෙන් හා අතීතයට බලපාන නීති පැනවීමෙන් වැලකීමේ අයිතියද, අත්අඩංගුවට ගත් තැනැත්තෙකු නීතියෙන් නියමිත පරිදී ආසන්නතම විනිශ්චයකාරවරයෙකු වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමේ අයිතිය ද සෑම පුරවැසියකුටම තිබේ (13 )

එසේම නඩු විභාගයේ දී පෞද්ගලිකව හෝ නීතිඥවරයකු මාර්ගයෙන් පෙනී සිටීමේ අයිතිය ද අධිකරණයේ ආඥාවක් මත මිස කිසිවෙකු මරණ දඩුවමකට පත් නොකළ යුතුය.
වරදකරුවකු යයි අධිකරණයකින් තීරණය කරනු ලබන තෙක් සෑම පුද්ගලයෙක්ම නිර්දෝෂි පුද්ගලයෙකි (ව13)

-භාෂණයේ සහ අදහස් පළ කිරීමේ නිදහසත් සාමකාමීව රැස්වීමේ නිදහසත්, සමාගමයේ සහ වෘත්තීය සමිති පිහිටුවා ගැනීමේ හා ඒවාට බැදීමේ නිදහසත්, තනිව හෝ අන් අය සමග යම් ආගමක්, ලබ්ධියක් හෝ විශ්වාසයක් ඇති කර ගැනීමේ නිදහසත් තමාගේ සංස්කෘතිය භුක්ති විදීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ නිදහසත්, නීත්යාිනුකූල රැකියාවක හෝ වෘත්තියක නිරතවීමේ නිදහසත්, ශ‍්‍රී ලංකාව තුල යාම් ඊම් සහ කැමති ස්ථානයක වාසය කිරීමේ නිදහසත් ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේ නිදහසත් යන අයිතිවාසිකම් සෑම පුරවැසියකුටම ඇත.

-සෑම පුරවැසියකුටම තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම ඇත.
(මෙම එක් එක් මූලික අයිතිවාසිකමක් පිළිබදවම වෙන් වෙන් වූ ලිපි මාලාවක් මෙම වෙබ් අඩවියේ දක්වා ඇත)