කූට වෙළදුන්ට එරෙහිව නීතිය බලගන්වමු.

කූට වෙළදුන්ට එරෙහිව නීතිය බලගන්වමු.

කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තියක් සමගම ඊට මුහුණදීම සදහා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් ගනු ලැබ ඇති දැඩි ආරක්ෂාකාරී ක්‍රියා මාර්ග හේතුවෙන් රටවැසියාගේ එදිනෙදා ආහාර අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ දැඩි අවහිරතා පැන නැගී ඇත. මෙම තත්වය තුළ සමහර වෙළදුන් බොරදියේ මාලු බාන්නා සේ ලද අවස්ථාවෙන් උපරිම ලාභ ලබා ගැනීම පිණිස කටයුතු කරන බවට ජන මාධ්‍ය වාර්තා වල දක්වා ඇත.

එහෙත් කවර තත්වයක් යටතේ වූවත් කිසිදු වෙළෙන්දෙකුට හෝ වෙළද ආයතනයකට තම සිතැගි පරිදී වෙළදාමේ නිරත වෙමින් පාරිභෝගිකයා ගසා කෑමට හෝ නොමග යවමින් ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීමට හෝ නොහැකි ය. එහෙත් පාරිභෝගික නීති නොතකා කටයුතු කරන වෙළදසැල් හිමියන් ගැන අපට අනන්තවත් අසන්නට ලැබේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේ දී කොරෝනා වෛරසය පැතිරීම වළක්වා ගැනීම සදහා ක්‍රියා මාර්ග ගැනීම හා සමානවම පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කර ගැනීම ද ඉතා ම වැදගත් සහ අත්‍යාවශ්‍යක කටයුත්තක් වී ඇත. ඒ සදහා බලධාරීන්ට මෙන්ම පාරිභෝගිකයාට ද වගකීමක් සහ යුතුකමක් ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයාට අදාල වන්නේ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය පනත යි. පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පනත නිර්මාණය කිරීමේ මුලික අභිප්‍රාය වුයේ පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීමය.

පාරිභෝගිකයකුට අසාධාරණයක් වූ බව දැන ගැනීමට නම් මේ පනත යටතේ දක්වා ඇති වැරදි මොනවාද යන්න දැන ගැනීම වැදගත්ය. එම වැරදි පහත දක්වා ඇත.

අධිකාරිය පනත යටතේ වැරදි

(1)       යම් භාණ්ඩයක ඇති ලේබලයක්‚ විස්තරයක් හෝ ලකුණු කරන ලද මිලක් ඉවත් කිරීම‚ වෙනස් කිරීම‚ කපා හැරීම‚ මකා දැමීම හෝ විකෘති කිරීම හෝ එවැනි දේ කරන ලද භාණ්ඩ විකිණීමට ඉදිරිපත් කිරීම.

(2)       භාණ්ඩ ලේබල් කිරීම, මිල ලකුණු කිරීම, ඇසිරීම, විකිණීම, සෑදීම‚ ආනයනය කිරීම‚ අලෙවි කිරීම‚ ගබඩා කිරීම හා රැස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කරන ලබන නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපො‍හොසත් වීම හෝ කඩ කිරීම.

(3)       නියම කරන ලද මිලකට හෝ ලකුණු කරන ලද මිලකට වඩා වැඩි මිලකට භාණ්ඩ විකිණීම‍ හෝ විකිණීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම.

(3)       අධිකාරිය විසින් නිශ්චය කරනු ලබන ප්‍රමිති පිරිවිතර වලට අනුකූල වන පරිදි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය, සැපයීම, ගබඩා කිරීම, ප්‍රවාහනය කිරීමට, අලෙවි කිරීමට හෝ යම් සේවාවක් සැපයීමට අපොහොසත් වීම.

(4)       ව්‍යංගයෙන් හෝ යම් ආකාරයකින් හෝ දෙන ලද ප්‍රතිඥාභාරයකට‌‌ හෝ සහතික‌ වීමකට අනුකූල නොවන භාණ්ඩ සෑදීම හෝ විකිණීම.

(5)       එකඟ වූ උපරිම මිලකට හෝ ප්‍රමිතියකට අදාළ වන පරිදි භාණ්ඩ සපයන බවට කිසියම් නිෂ්පාදකයෙකු හෝ වෙළෙන්දෙකු සමග අධිකාරිය එළෙඹෙන ලද ලිඛිත ගිවිසුම්වල කොන්දේසි කඩ කිරීම.

(6)       වෙළෙන්දෙකු විසින් තමා සන්තකයේ තබා ඇති භාණ්ඩ විකිණීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

(7)       වෙළෙන්දෙකු විසින් තමා සන්තකයේ භාණ්ඩ ‍නොමැති බව කියා සිටීම හෝ කොන්දේසිවලට යටත්ව භාණ්ඩ විකිණීම.

(8)       වෙළෙන්දෙකු විසින් තම සාමාන්‍ය අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් භාණ්ඩ තොග රැස්කර තබා ගැනීම.

(9)       අධිකාරිය විසින් නිශ්චිත යැයි දක්වා ඇති යම් භාණ්ඩයක හෝ සේවාවක මිල අධිකාරියේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය නොමැතිව වැඩි කිරීම.

(10)     භාණ්ඩවල මිල ලකුණු කිරීම හෝ මිල දර්ශනයක් ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ ප්‍රකටව පෙනෙන පරිදි ප්‍රදර්ශනය නොකිරීම හෝ එසේ කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

(11)     යම් වෙළෙන්දෙකු විසින් ගැනුම්කරුවකු ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවකදී කුවිතාන්සි නිකුත් නොකිරීම.

(12)     ගැනුම්කරු විසින් පාරිභෝගිකයා නොමග යවන සුළු හෝ රවටන සුළු ක්‍රියාවන්හි නිරත වීම.

(13)     භාණ්ඩ හා සේවා යම්කිසි විශේෂ ප්‍රමිතියකට අයත් බව කියා සිටීම.

(14)     භාණ්ඩ අලුත් ඒවා බව අසත්‍ය ලෙස දන්වා සිටීම, මිල වැඩි කිරීම හෝ මිල අඩු කිරීම පිළිබද අසත්‍ය යභ ප්‍රකාශ කිරීම හෝ එවැනි නොමග යවන සුළු වෙනයම් ක්‍රියාවන්හි නිරත වීම හෝ යම් අසත්‍ය වූ ප්‍රතිඥාභාරයකට සහතික වීම.

(15)     භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රතිඥාභාර වගකීම් සහතික හෝ ඒවායේ ඇතුලත් කොන්දේසි කඩ කිරීම.

(16)     තරග විරෝධී චර්යාවන්හි හෝ ඒකාධිකාරී තත්වයන්හි නිරත වීම.

(17)     වාර්තා, ලිපිලේඛන හෝ තොරතුරු සපයන ලෙස අධිකාරිය විසින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ විට එම තොරතුරු සැපයීමට අපොහොසත් වීම හෝ තොරතුරු සැපයීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම.

එසේම, පනත මඟින් භාණ්ඩ හා සේවා යන අංශ දෙකම පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීමේ බලතල අධිකාරිය වෙත පවරා ඇත.

නූතන අන්තර් ජාල පහසුකම් යටතේ අන්තර් ජාල වෙබ් අඩවි හරහා පාරිභෝගික භාණ්ඩ නිවසටම ගෙනවිත් දීමේ සේවාව සහිතව වෙළදාමේ යෙදීමට වෙළෙන්දන්ට, වෙළද ආයතන වලට සහ පුද්ගලයන්ට අවස්ථාව සැලසී ඇත. නමුත් වෙළදාම කවර ස්වරූපයකින් පවත්වාගෙන ගිය ද එම වෙළදාමේ ඉලක්ක ගත පාරිභෝගිකයා ශ්‍රී ලංකාව තුළ වෙසෙන පාරිභෝගිකයකු නම් එවැනි කවර ස්වරුපයකින් පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය සපයන හෝ අලෙවි කරන ව්‍යාපාරිකයකු වූවත් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරි පනතට යටත් වන්නේය.

එම නිසා ඉහත සදහන් වැරදි ක්‍රියා වල නිරත කවර වූ හෝ වෙළෙන්දෙකුට හෝ වෙළද ආයතනයකට එරෙහිව පැමිණිලි කිරීමට පාරිභෝගිකයාට අවස්ථාව සහ අයිතිය ඇති බව දැන ගත යුතුය.

පාරිභෝගික කටයුතු හා තොරතුරු අංශය මඟින් අධිකාරිය පනත යටතේ වැරදි සිදුකරනු ලබන වෙළෙඳුන්ට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා වෙළෙඳපොළ වැටලීම් සහ විමර්ශන සිදුකරනු ලබයි.

වැරදි කර නීතියේ රැහැනට හසුවන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පවරනු ලැබීමේ බලය ද අධිකාරියට ඇත.

ඔබට සිදු වූ හෝ අසාධාරණයක් පිළිබදව හෝ කිසියම් වෙළෙන්දෙකු හෝ වෙළද ආයතනයක් විසින් ඉහත දක්වා ඇති ආකාරයේ වැරදි ක්‍රියාවක නිරතව සිටින බව ඔබ දන්නෙහි නම් වහාම පාරිභෝගික අධිකරිය වෙත පැමිණිලි කරන්න. පැමිණිලි කළ යුතු ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංක ද විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ද පහත දක්වා ඇත:.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය.
සතොස මහලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල,
27, වොක්ෂෝල් වීදිය,
කොළඹ 02.

සභාපති : +94 11-2399146

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්  : +94 11-2302981

පොදු දුරකථන : +94 11-7755456/7

ෆැක්ස් : +94 11-2399148 / +94 11-2399149

විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.