ළමා අපයෝජනය - Child sexual abuse

ළමා අපයෝජනය - Child sexual abuse

මෙය ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද යනුවෙන් අපගේ අපරාධ නීතියේ දක්වා ඇත. මෙය ද අප රටේ දිනපතාම මෙන් කුමන හෝ ප්‍රදේශයකින් වාර්තා වන සුලභ ප්‍රවෘත්තියක් වී ඇත.

කිසියම් තැනැත්තෙකු වයස 18 ට අඩු ළමයකු සම්බන්ධයෙන් පහත ක්‍රියාවල යෙදේ නම් ඔහු ළමා අපචාර හෙවත් ළමයින්ගෙන් අයුතු ලිංගික ප්‍රයෝජන ගැනීමේ වරද සිදු කර ඇත.

(අ)       යම් ළමයකු ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කිරීමේ කාර්යය සදහා කවර ආකාරයක හෝ ලිංගික ක්‍රියාවකට හෝ යම් අසභ්‍ය හෝ අශ්ලීල දර්ශනයටකට ළමයකු සහභාගී කරවා ගැනීම සදහා යම් ස්ථානය රැදී සිටීමට ඒ ළමයාට දැන දැනම ඉඩ දේ නම් එය ළමා අපයෝජනයකි.

(ආ)      ලිංගික සංසර්ගය සදහා හෝ කවර ආකාරයක හෝ ලිංගික අපයෝජනය සදහා ළමයකු කූට උපයා යොදා ගනිමින් රැගෙන යන්නේ නම් එය ළමා අපයෝජනයකි

(ඇ)      මුද්‍රිත හෝ වෙනත් සංනිවේදන මාධ්‍යයකින්, එසේත් නැත්නම් වාචිකව කරනු ලබන ප්‍රචාරක දැන්වීම් මගින් හෝ වෙනත් එවැනි මාර්ගයකින් ලිංගික සංසර්ගය සදහා හෝ කවර ආකාරයක ලිංගික කාර්යයක් සදහා ළමයකුගේ සේවය ලබා ගැනීමට යම් තැනැත්තෙකු පොළඹවන්නේ නම් එවිට ද ළමා අපයෝජන වරද කර ඇත.

(ඈ)      ළමයකු කෙරෙහී යම් වගකීමක් දරන අයෙකු හෝ ඥාති සම්බන්ධතාවය මත හෝ ඒ ළමයා ලිංගික සංසර්ගය හෝ වෙනත් ආකාරයක ලිංගික කටයුත්තක් සදහා ඒ ළමයා කූට ලෙස රැගෙන යනු ලබන්නේ නම් එහි දී ද ළමා අපචාරය කිරීමේ වරද සිදු කර ඇත.

(ඉ)       ළමයකු ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදවීම පිණිස හෝ කවර ආකාරයක හෝ ලිංගික කාර්යයක යෙදවීම පිණිස ඒ ළමයාට තර්ජනය කරන තැනැත්තෙකු ළමා අපචාරය කිරීමේ වරද සිදු කර ඇත.

(ඊ)       ළමයකු ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදවීම පිණිස හෝ කවර ආකාරයක හෝ ලිංගික කාර්යයක යෙදවීම පිණිස ඒ ළමයාට හෝ ඒ ළමයාගේ දෙමාපියන්ට මුදල් හෝ ද්‍රව්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නේ නම් එවිට ද ළමා අපචාරය යන වරද සිදු කර ඇත.

දඩුවම
ළමයකු ලිංගික අපයෝජනයට පාත්‍ර කිරීමේ වරද සිදු කරනු ලැබූ බවට වරදකරු කරනු ලැබූ තැනැත්තෙකුට අවරුදු පහකට නො අඩු සහ අවුරුදු විස්ස නොඉක්මවන කාලයක සිරදඩුවම් නියම කළ හැකිය. ඊට අමතරව  දඩයක්ද නියම කළ හැක්කේය.

පියවර
එසේම මෙවැනි සිද්ධයක් වූ වහාම පොලිසියට සහ ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය වෙත පැමිණිලි කිරීමට කටයුතු කරන්න.

ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය මේ පැමිණිලි කඩිනමින් භාර ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලක් යොදා ඇත. ඒ අනුව මෙවැනි පැමිණිල්ලක් දුරකථන අංක 077-3220032 හෝ 0713220046 වෙතට SMS, WhatsApp, Viber and IMO මගින් පැමිණිලි කළ හැකිය. ඊට අමතරව ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය විසින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන ෆේස්බුක්. ටිවිටර්, ඉන්ස්ටග්‍රෑම් හෝ ස්නැප්චැට් යන අන්තර්ජාල මාධ්‍යයන් භාවිතා කර අදාල තොරතුරු දැනුම්දිය හැකිය.